Kategorie

Holocaust (1939-1945)

Holocaust mezi lety 1939 a 1945 odkazuje k nacistické politice a praxi za 2. světové války. Cílem bylo systematicky eliminovat (myšleno vyvraždit) lidi židovského původu, v širším pojetí všechny nepohodlné etnické, politické a náboženské skupiny (Romy, Poláky, tělesně a mentálně postižené, politické odpůrce aj.). Knihy o holocaustu jsou bez výjimky dech beroucí a zdrcující příběhy, ať už vězňů (výpovědi přeživších, rekonstrukce životů z jejich deníků nebo výpovědi blízkých), nacistických vrahů (např. velitele Osvětimi Rudolfa Hösse) nebo i v širší perspektivě (např. popis jednotlivých táborů, např. Osvětimi, Terezína, Treblinky, metody Mengeleho). Kromě osobních výpovědí se tématu odborně věnují historici a sociologové.