Kategorie

Učebnice základních škol

Učebnice pro základní školy jsou vytvářeny s ohledem na platné osnovy, které jsou stanoveny, ale také s ohledem na žáky. Jejich cílem je dětem pomoci se v učební látce orientovat a také je od učení neodradit. Učebnice pro mladší žáky jsou tedy velmi často vybaveny obrázky a hravými úlohami, aby upoutaly pozornost menších žáčků. Ti si pak s radostí mohou procvičovat dané učivo. Učebnice pro druhý stupeň už jsou zaměřeny daleko více prakticky a soustředí se především na výklad látky a její procvičení. K učebnicím jsou také velmi často k dotání pracovní sešity, ve kterých si žáci mohou plnit úkoly a procvičovat tak látku vyloženou v učebnici.