Kategorie

Biografie

Slovo biografie pochází z řečtiny a v přímém překladu znamená "popis života". Většinou se jedná o popis života významné osobnosti, a to jinou osobou, takže se považuje za cosi objektivního a ne příliš zaujatého. Často ji nicméně sepisuje autor, jenž je popisované osobě blízký, což objektivitu nezajišťuje, zajišťuje to ale přístup k více intimním detailům. Právě intimní a soukromé momenty jsou to, co biografii odlišuje od strohého životopisu. Pokud někdo sepíše biografii sám o sobě, nazývá se to autobiografie. V knižních biografiích se můžete dostat do soukromí populárních osobností, vědců, vojevůdců, sportovců, umělců, politiků, velikánů českých i zahraničních, současných i historických, kladných i záporných.