Kategorie

Bible.

Bible je náboženský text vycházející ze dvou náboženství a to Křesťanství a Judaismu. Přesný původ Bible je velmi těžké vymezit, nicméně její prvopočátky jsou zaměřeny na slovesné sdílení příběhů, které mají spojitost s Bohem a s vírou v něj. Nedílnou součástí jsou však příběhy až stovek postav a aktérů za dlouhá staletí sepisování Bible. Tato kniha, která je pro mnohé posvátným písmem se tak stala inspirací nejen pro víru lidí, ale také vlivem pro směr vývoje civilizace. Bible, která se stala vůbec nejprodávanějších knih světa je vydávána v mnoha verzích, například v dětské podobě. Zde jsou dětem vypravovány příběhy ze Starého i Nového zákona.