Kategorie

14. stol.

Ve čtrnáctém století se v českých zemích, na rozdíl od zbytku Evropy, docela dařilo. Je to období nástupu Lucemburků, který s sebou přinesl velký hospodářský i kulturní rozmach. Karel IV. v Praze založil první univerzitu ve střední Evropě, zbudoval Nové Město pražské a nechal postavit Karlův most. Nicméně je to i století, které zažilo morovou epidemii, hladomor a prudké ochlazení. O historii našich zemí ve 14. století vzniklo mnoho odborných a populárně naučných knih, včetně těch o významných postavách našich dějin (např. Karel IV., Petr I. z Rožmberka, Eliška Přemyslovna). Také několik vynikajících historických románů, např. Svatý na mostě (Šotola) či Orel a lev (Vaňková).