Kategorie

Katalogy

Katalogy můžeme jinak jednoduše označit za seznamy. Aby však dávaly nějaký smysl, má každý katalog své vlastní celistvé téma, které data v něm obsažená mají za společný atribut. Tím můžeme najít jakékoliv informace v různých katalozích a jejich příbuzné možnosti. Těžko říct, od kdy se katalogy objevují, můžeme je však najít ve všech oborech. Najdeme tak například katalogy umění (tyto využívají často aukční síně nebo archívy), ale také hudební, astrologické a lékařské katalogy. Různorodá nabídka vás čeká také u nás, od katalogů vyznamenání z nacistického Německa, přes mince až po slavné kytary.