Kategorie

Hudební skladatelé

Jako hudební skladatele označujeme tzv. komponisty, neboli umělce, kteří se věnují skládání hudby. Jedním z prvních záznamů ve kterých sledujeme skladatelskou práci pochází ze Starověkého Řecka a je datován někdy do doby 2. století př. n. l. Nejsilnější vývoje hudební skladatelské činnosti sledujeme zejména mezi 18. a 20. stoletím. V této době vznikají na území Evropy mnohá dnes významná díla klasické hudby. Silná koncentrace hudebních skladatelů je zejména v Německu, Rakousku, Itálii a Skandinávii. Jinak tomu není ani na území Čech. V této kategorii najdete encyklopedie a biografie slavných hudebních skladatelů.