Kategorie

Speciální pedagogika

Speciální pedagogika je odnoží pedagogiky. V rámci tohoto oboru se však jedná o druh pedagogiky zabývající se rozvojem, péčí, ale také druhem výchovy u dětí a lidí, kteří trpí nějakým druhem tělesného nebo mentálního postižení. Tento obor vychází ze speciálních škol, které byly zakládány již v 18. století, tyto se poprvé objevují například ve Francii a Velké Británii, vznik tento škol přinesl reformu pro speciální pedagogiku po celé Evropě, v 90. letech také v USA. Dnes je tento obor dále vyvíjen a stále zdokonalován. Věnuje se mu také mnoho literatury jak pro rodiče, tak odborníky a laiky.