Kategorie

Pravopisná pravidla

Pravopisná pravidla představují ustálené zvyklosti zaznamenávání mluveného slova pomocí písma. Pro český jazyk jsou tato pravidla zapsána v příručce Pravidla českého pravopisu, kterou vydává Ústav pro jazyk český AV ČR. Pravopisná pravidla se během doby mění a postupně se přizpůsobují novým okolnostem. Nejstarším typem písma jsou piktogramy, český jazyk k zaznamenávání slov využívá latinské písmo, které je nejrozšířenějším písmem na světě. Čeština se řadí mezi slovanské jazyky, vyvinula se z praslovanštiny a její mluvnice a slovní zásoba byla nejvíce ovlivněna latinským a německým jazykem.