Kategorie

Diktáty a cvičení

Ačkoli se tady nejedná o diktát v podobě politického teroru, jenom při zmínce tohoto slova se nám připomíná nepříjemný pocit ze školních lavic, kdy jsme vyhrávali (nebo prohrávali) naše první boje s českou gramatikou. Diktátů a cvičení je potřeba k osvojení nejen mateřského jazyka, ale i všech cizích jazyků (nejpopulárnější je angličtina, němčina, ruština, španělština, francouzština). Učebnice a cvičebnice gramatiky jsou sestaveny podle stupně náročnosti nebo podle věku. Existují pro první a druhé stupně základní školy i pro školy střední. Nikdy však není pozdě s jazykem začít, protože "kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem", proto jsou k dostání i knihy diktátů a cvičení pro dospělé začátečníky i pokročilé.