Kategorie

Učivo středních škol

Různorodost středních škol si žádá také různorodé učebnice. Kromě těch nalezneme na českém knižním trhu také mnohá doplnění, které vám dále pomůže s učivem, které zrovna probíráte. Naleznete tak přímo učebnice, ale i shrnutí učiva, pracovní knihy, sešity a další tématické knihy. Například pro technické a matematické obory existují desítky knih a podrobně vysvětlenými příklady, nákresy a dalšími znalostmi. Také pro jazykové školy existuje mnoho slovníků, knih s konverzacemi a učebnic. Najdete však knihy pro různé obory od umění, přes ekonomiku, marketing, hotelnictví, až po vojenství a mnoho dalších oborů.