Kategorie

Biblické události

Bible, kniha, která se v českém jazyce poprvé objevuje ve 14. století je dělená na Nový a Starý zákon. Obě tyto části nabízejí stovky příběhů z Křesťanství, ale také Judaismu. Tyto příběhy, věnované lidem, kteří věřili v poslání od Boha jsou známé po celém světě, ale také mnohokrát zpracované v nejrůznějších podobách. V literatuře se biblickým událostem nevěnují pouze autoři přepisující tyto příběhy, například v rámci dětské literatury, ale také mnozí odborníci. Také proto v této kategorii mimo románu inspirovaných biblickými událostmi, najdete také knihy teologické, historické, populárně-naučné, nebo psychologické.