Kategorie

Biblická interpretace

Bible, vůbec nejprodávanější a nejčtenější kniha světa byla napříč staletími nejen přeložena do všech jazyků, ale také velmi bohatě interpretována. Tyto interpretace se poprvé objevují zejména v období Středověku. Kvůli často odlišným politickým situacím, ale také společnostem byla Bible velmi často interpretována způsobem, jakým to autorům připadalo za vhodné. To postupně vytvářelo, zejména v Křesťanství, různý pohled na náboženství. Na mnoha místech světa se tak vytvářely různé odnože náboženství samotného. Tyto interpretace jsou časté také dnes, například pro zjednodušení Bible pro dětské čtenáře. Různé interpretace najdete také u nás.