Kategorie

Snáře

Snář je druhem literárního díla, které nám má pomoci dokázat pochopit naše sny a jejich případných znamení. Sny se poprvé stávají součástí vědeckého prostředí v 19. století. V této době se jim začíná věnovat psychologie. Ta posuzuje určité fáze a obrazy ve snech, které podrobuje analýze, tak jakoby tomu bylo u vyprávění člověka. Přesto se však jedná o nepřesné pole vědy. Interpretace snů mohou být různorodé a vyvolané podvědomím. Žádné z těchto tvrzení však nemůže být vědou zcela potvrzeno, avšak ani vyvráceno. Dnes existují desítky snářů vytvářených jak odborníky, tak laiky. Tyto můžete najít v následující kategorii.