Kategorie

Soudní rozhodnutí a stanoviska

Soudní rozhodnutí a stanovisko je oficiálním rozhodnutím soudce (případně poroty) o výsledku daného legálního řízení. Soudní rozhodnutí je výsledkem celého soudního procesu, jehož součástí bývá mnoho legálních kroků, od výslechů, přes stanoviska, až po ujasnění důkazů a dalších skutečností. Tato rozhodnutí bývají vesměs odvolatelná, a mohou být dále projednávána. Ať již u stejného soudu, či u soudu, který je v hierarchii soudnictví postaven výše. Soudní rozhodnutí podléhají zákonům, ale mohou časem stanovit také precedent pro příští rozhodování. Soudní rozhodnutí a stanoviska jsou dále rozebírána v právní literatuře této kategorie.