Kategorie

Politici

Politika jako taková se datuje zpátky až do dob Sumerské říše a od této doby si prošla opravdu velkými změnami a přitom v základech zůstává stejná. Od dob 2 100 let př. n. l. až do dnešních dní se na světových a historických politických scénách objevilo mnoho významných jedinců, ale i skupin. Politici jsou lidé, kteří velmi často zaznamenávají své úspěchy a myšlenky a jsou to tak právě jejich deníky a spisy, které vypovídají o mnoha historických událostech. Jsou to lidé často zastřeni kontroverzí, ale i inteligencí a urgentností. Také proto jsou jejich memoáry a odborné knihy vyhledávaným druhem literatury, který můžete najít také u nás.