Kategorie

Panovníci

Panovník je představitel státu. Může to být král/ovna, kníže/kněžna, císař/ovna, car/evna, sultán, chalífa, šáh, šejk a další tituly. Pojem panovník je spojován s monarchií, proto se prezident demokratické republiky neoznačuje jako panovník. Knihy o panovnících jsou velice oblíbené proto, že fungují jako historické prameny a také proto, že životy mnoha panovníků jsou plné dramatických zlomů, intrik nebo inspirujících momentů. Sepisují se biografie jednotlivých panovníků (Karel IV., Tutanchamon, jindřich VIII., Sv. Václav. Kleopatra), monografie o celých rodech a dynastiích (Přemyslovci, Lucemburkové, dynastie Jin) nebo panovníci jedné země (např. panovníci českých zemí).