Kategorie

Přehledy

Přehled se jako literární žánr řadí zejména mezi knihy naučné, odborné, ale i populárně-naučné. Může se jednat o knihy, které jsou ve své podstatě seznamem jednoho druhu oboru, kterému se kniha věnuje, ale také encyklopedií. Základním atributem takového přehledu je kompletní a co nejpodrobnější seznam, který specifikuje obor dané knihy a čtenáře s ním seznamuje. Může se jednat opravdu o cokoliv. Od přehledu vozidel, přes rostliny, světová města, až po ty nejlepší světové filmy. Konkrétními příklady takovýchto knih poté mohou být "Guinness World Records 2015", "Muži a ženy středověku" (Jacques Le Goff), nebo "Móda".