Kategorie

Emoce

Emoce mohou být definovány jako mentální aktivity na které má v našem životě vliv mnoho faktorů. Emocí můžeme nalézt v životě opravdu mnoho a to jak těch kladných, tak záporných. Emoce a naše schopnost jejich rozeznání, sdílení, ale také jejich kontroly má silný vliv na naše cítění, na naše chování, ale také na naše myšlení a život jako takový. Emoce tak procházejí mnoha studiemi, ale také se stávají předmětem mnoha literárních děl. Emoce na nás působí při čtení románů, či sledování filmů. Knihy v této kategorii se emocím věnují jak z hlediska románů, tak i populárně-naučných knih. V těch jsou emoce vysvětleny mnoha odborníky i laiky.