Kategorie

Kulturní památky

Kulturní památky buď mají souvislost významnými událostmi nebo se jedná o památky, které jsou dokladem výjimečné tvůrčí schopnosti. U nás je vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR a mezi takové památky patří jak movité památky (např. české korunovační klenoty), tak i nemovité (např. Pražský hrad). Obnova a rekonstrukce památek, ale i jejich ochrana spadá pod Národní památkový ústav. Ten se snaží o záchranu a zachování našeho kulturního a přírodního dědictví. Světové kulturní dědictví je pod patronací institucí UNESCO a ICOMOS. Na seznamu UNESCO je zapsáno i několik památek na území ČR, např. pražské historické centrum, brněnská Vila Tugendhat, Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře nebo zámecké areály v Kroměříži a Litomyšli. Významné kulturní památky jsou častým cílem návštěv turistů z celého světa. Již od antiky vznikají různé seznamy divů světa.