Kategorie

Keltové

Keltové obývali celou západní a střední Evropu a část jižní i východní.Byli i na území dnešního Česka.Jednalo se o velkou skupinu kmenů vyznávající tak zvanou laténskou kulturu.Římští kronikáři nazývali Kelty Galy.Římské legie s nimi dost často válčily.V naší nabídce se dozvíte jak o tajemných druidech co by náboženských představitelích:"léčivá síla druidů"nebo "Keltská kniha mrtvých"tak i o dovednostech keltských válečníků:"Keltští válečníci" nebo"Jak určili bohové"V nabídce je rovněž i několik encyklopedií o pobytu Keltů na našem území nebo v Evropě:"Encyklopedie Keltů v Čechách"nebo "Skutečná Středozem"