Kategorie

Česká poezie

Česká poezie má svou velmi bohatou tradici, která se však nejvíce rozvíjela v období mezi dvěma světovými válkami. V této době měli lidé velmi málo možností jak se ubránit nově nastoleným podmínkám. Rozhodli se tak bojovat za pomocí umění. Kromě hudby a divadelních her tak vznikala také díla literární. V této době začíná vznikat hned několik literárních skupin, které zcela ovlivní vývoj české literatury. Poezie, zaměřená nejčastěji právě na emoce, nám tak dala spisovatele jakými byli Jiří Wolker, Konstantin Biebl, nebo držitel Nobelovy ceny, Jaroslav Seifert. Vybírat u nás můžete právě z této meziválečné poezie, ale naleznete také poezii pro mladé čtenáře, milostnou, nebo dobrodružnou.