Kategorie

Rodina

Rodina představuje uskupení lidí, kteří jsou spolu spjati příbuzenskými vztahy, manželstvím, případně adopcí. Uspořádání a podoba rodiny může mít více podob a v historii a jednotlivých kulturách se měnilo. Hlavní funkcí rodiny by mělo být její rozmnožení, tedy reprodukce a následná péče o potomky, jejich výchova a předání kulturních zvyklostí a hodnot. Rodina úzce souvisí s domovem a často si ji chráníme. Výchova potomků může být někdy vysilující, zvláště pokud chtějí rodiče sladit výchovu a péči o rodinu s prací. Stejně tak tomu bylo i u Suzanne Evansové, která pro výchovu svých dětí využila rady z Machiavelliho Vladaře a čtivou a humornou formou svůj pokus představuje čtenářům v knize Machiavelli pro mámy.