Kategorie

Příroda

Veškerý ekosystém na této planetě můžeme označit celistvým názvem za přírodu. Ta je pro nás život velmi kritická a k tomu přispívá také její velká různorodost a jednotlivé funkce. Právě díky jejím mnoha vlastnostech, charakteristikám, ale také probíhajícím činnostem přírodu dále zkoumáme z několika dalších hledisek. Zaměřit se můžeme na ekologii, ale také na jednotlivé druhy rostlin, květin, organismů a dalších prvků o kterých se můžete nejen mnohé naučit, ale také dočíst v této kategorii. Knihy, které zde najdete jsou jak atlasy, tak populárně-naučnými a odbornými tituly. Nechybí ani encyklopedie pro děti i dospělé.