Kategorie

Stati

Při psaní slohové práce je důležité si vytvořit osnovu. Ta by měla mít minimálně tři základní části, kterými jsou úvod (uvedení čtenáře do problematiky děje), stať (převyprávění hlavního příběhu) a poslední částí je závěr (vyvrcholení příběhu nebo shrnutí textu). Nejčastějšími školními slohovými útvary jsou charakteristika, vyprávění, líčení, výtah, fejeton nebo výtah. Kromě toho statí označujeme také odborný text, kterým se publikují vědecké poznatky. Základem odborných statí je kompilace (nepůvodní část, sloučení prvků z jiných děl, která jsou citována) a komparace (srovnání různých přístupů k problému).