Kategorie

Archeologické výzkumy

Cílem archeologických výzkumů je nalézt, uchovat a zdokumentovat lidské výtvory, které slouží jako doklad o činnosti lidí v historii. Archeologie není příliš starým oborem, začala se utvářet na přelomu 18. a 19. století. Její kořeny u nás jsou spojeny s nástupem národního obrození. K významným archeologickým nalezištím na našem území patří např. Dolní Věstonice, Předmostí u Přerova, jeskyně Pekárna a Kůlna, Přezletice, Závist, Stradonice nebo Mušov. Těm nejvzácnějším světovým archeologickým objevům se věnuje publikace Velké příběhy archeologie. O českých archeologických objevech pojednávají např. Pravěká Praha nebo Encyklopedie hradišť v Čechách.