Kategorie

Politické násilí

Politické násilí je velmi univerzálním termínem, který však může jít oba směry. Tento pojem můžeme využít k popisu mnohého, vždy se však jedná o politický záměr. Tento druh násilí může vykonávat jak politická strana a její zastánci, či přímo vedení dané země, tak i lidé protestující a bojující za změny režimu. Takovéto násilí nejčastěji vnímáme na místech, kde jsou velmi silně omezována lidská práva, lidé jsou tak často utiskování a podrobováni politickému násilí. Ale také velmi často sami násilí volí, jelikož nevidí jiné východisko. Touto problematikou se podrobně zabývají díla následující kategorie.