Kategorie

Novináři

Novináři nebo také žurnalisté, jsou osoby, které již nepublikují jen v novinách, jak tomu bylo dříve, ale označují se tak i osoby, které publikují v televizi, v rozhlase nebo na internetu. Vymezují se podle zaměření svého zájmu např. na sportovní novináře, investigativní nebo třeba filmové kritiky. Jejich cílem práce je seznamovat veřejnost s ověřenými informacemi. Mezi významné české novináře patřili a patří např. Ferdinand Peroutka, Karel Čapek, Otakar Černý, Josef Klíma, Ondřej Neff, Pavel Tigrid nebo Karel Kyncl. Vývoj českých médií po roce 1989 zachycuje Almanach českých novinářů (Miroslav Sígl).