Kategorie

Matematika

Kořeny matematiky sahají až do pravěku. Tato věda, která se zabývá především řešením početních úloh, vznikla z naprosto jednoduché lidské potřeby. Lidé prostě potřebovali v běžném životě řešit základní matematické úlohy. V současnosti je matematika stále považována za velmi důležitou vědu a ve škole pak patří s českým jazykem k základním předmětům. Mnoho studentů má však s touto vědou problémy, a proto matematici neustále píší a vydávají nezměrné množství učebnic s početními úlohami. Studenti pak mají mnoho možností, jak si matematiku procvičit. Existují hravé pracovní sešity pro žáky základních škol, ale i sbírky příkladů pro středoškoláky a maturanty.