Kategorie

Architektura

Architektura je ve své podstatě celý proces vymýšlení nákresu, konstrukce, ale také stylu ve kterém bude určitá budova postavena. Architektura jako název pochází z antického Řecka, architektura jako taková je však podstatně starší. První náznaky architektury můžeme najít již s vývojem lidstva a přirozenou potřebou stavět domy. Napříč staletími se z mnoha budov staly architektonické poklady a významné historické památky. Dnes jsou nejen tyto památky, ale samotné umění architektury, stylů a změn podrobně zkoumány a studovány. Také v zde najdete knihy věnující se architektuře jak z akademického, tak laického hlediska.