Kategorie

Články

Články potkáváme každý den. Jakožto literární žánr může být literárního stylu odborného či publicistického. Odborný článek bývá kratší a stručně a uceleně popisuje vědecké poznatky. Publicistický článek je jasný a věcný a vyjadřuje myšlenky nebo popisuje události, autor většinou píše subjektivně, hledá příčiny, následky, souvislosti, analyzuje, třídí a zobecňuje. Články obsahují základní myšlenku, argumentaci a závěry. Knihy o kulturních a obecných tématech, o politice a o režimech nebo soubory myšlenek známých osobností.