Kategorie

Hádanky

Důvtip je základním předpokladem, kterého musíme využít pro odhalení odpovědi na hádanku. Ta je často slovní hříčkou, která nás navádí k získání odpovědi. První hádanky se podle historiků objevují zejména na Východě. Jejich přesné datování není možné. Hádanky se však ojevují s tisíce let starých textech z oblastí Indie, Sýrie, ale také Arabských zemí. Podle mnoha historiků to byly tyto hádanky, které byly později interpretovány do křesťanských textů. Hádanky jsou dnes psány jak pro děti, tak pro dospělé. Jedná se nejen o zábavu, ale i o procvičování logického myšlení. V této kategorii najdete knihy hádanek, zejména pro děti.