Kategorie

Přísloví a rčení

Jak přísloví tak rčení existují po stovky let a jsou odkazem zejména lidové slovesnosti. Oba tyto jazykové útvary mají však mnohé společné, velmi často jsou psány ve dvojverších, a to pro jejich jednodušší zapamatování, ale hlavně jsou ponaučením. Přísloví a rčení tak učí již desítky generací děti slušnému chování, ale také mnoha základním ponaučením. Ačkoliv se tradují od dávných dob, stále jsou také vymýšlena nová. Stará přísloví jsou většinou neměnná a zůstávají ve stejném slavném tvaru po desítky let. V této kategorii můžete najít knihy pro děti, plné zajímavých, vtipných, a naučných přísloví i rčení.