Kategorie

Prodej

Prodej je ekonomická činnost, při které se obvykle za peníze prodává zboží a služby. Před vznikem prodeje za peníze se využíval směnný obchod, při kterém se měnilo zboží za zboží, případně služby. Při prodeji se využívají různé prodejní techniky a strategie, které mají za cíl maximalizovat zisk z obchodu. Existuje řada příruček, které takovým strategiím učí, např. Jak mnohem lépe prodávat (Brian Tracy) nebo 10 zlatých pravidel prodeje (Ivan Bureš). Na knižním trhu jsou dostupné také příručky, které přinášejí návod jak získávat nové zákazníky, o vlivu emocí při obchodním vyjednávání nebo o umění prezentace.