Kategorie

Literární tvorba

Literární tvorba je umělecké psané dílo.Pokud tvorbu takto označíme, vztahuje se na ni i ochrana autorského práva.Jedná se tedy o text, který plní sice různé funkce, ale dominantní je funkce estetická.První literární díla byla už ve starých časech, kdy se ústně podané legendy, převáděli do psané formy.U každého uměleckého díla, a u literárního to není výjimkou, je podstatná jeho konkrétní podoba, protože ta zajišťuje jeho umělecký účinek.Proto nemůžeme literární dílo parafrázovat, aniž by neztratilo svůj smyl.Když navštívíte naši širokou nabídku knih, tak si určitě vyberete z nabízených titulů to, co Vás nejvíce zajímá.