Kategorie

Učebnice vysokých škol

Učebnice je výukový materiál, informační zdroj pro učitele i studenty. Má funkci poznávací, motivační, systematickou a kontrolní. Učebnice je rozvržení látky do logicky spojených a na sebe navazujících oddílů a vymezuje tak rozsah učiva, které se musí zvládnout za určitou časovou jednotku. Pro pedagoga tedy funguje jako scénář. Učebnic pro vysoké školy mají pochopitelně větší tématický záběr a barevnost než ty pro základní a střední školy, a to z toho důvodu, že programy vysokých škol se specializují. Učebnice se vydávají ke všem oborům, na jaké si vzpomenete: medicína, ekonomie, humanitní vědy, právo, jazyky, technické obory...