Kategorie

Křesťanská víra

Kořeny křesťanské víry sahají zhruba do období 1. století, v této době se podle záznamů vytvořila sekta z židovské víry, která vytvářela novou podobu víry. Z jedné části věřících svět došel k více než 2 bilionům věřících. Křesťanská víra patří mezi jednu z nejrozšířenějších forem náboženské víry, která je dnes rozšířená po celém světě. Také tuto víru však procházejí v rámci historie četné změny, ale také vlivy na samotný vývoj společnosti, zejména v Evropě a USA. Více o tom jak vznikalo křesťanské, co to představuje si můžete přečíst v knihách z této nabídky. Nechybí ani romány inspirované právě křesťanskou vírou.