Kategorie

Lidské tělo

Lidské tělo je tvořeno mnoha druhy jednotlivých buněk, díky kterým můžeme co nejlépe fungovat v našich životech. Ačkoliv se lidská těla liší, mnoho z jejich částí, orgánů a funkcí zůstává u všech lidských těl stejné. Lidské tělo jako takové je předmětem vědeckých studií, těmi se zabývá vědní obor anatomie. Velmi starý obor, který sahá ve své míře několik tisíce let do minulosti, se stále vyvíjí a lidské tělo je nám stále ne zcela známé. Také proto existují desítky knihy věnující se jeho fungování, ale také mnoha nemocem a jejich příčinám. V této kategorii najdete knihy věnované právě fungování lidského těla.