Kategorie

Slovenské romány

Historie slovenské literatury se silně váže na historii literatury české. Její původ můžeme hledat ve stejném období, tedy v 9. století v době Velkomoravské říše. V této době se objevují první slovenské texty. Největší vývoj zažívá slovenská literatura v rámci žánrů zejména v období renesance, v této době začínají vznikat dramata, která na dlouhou dobu definují slovenský román. Pro slovenskou literaturu je velmi typický zejména kritický realismus, ten můžete najít v klasických i moderních románech. Slovenská literatura stejně jako česká oplývá humorem i satirou. Z mnoha klasických a moderních románů můžete vybírat v této kategorii.