Kategorie

Sociálna gerontológia (slovensky)

267 běžná cena 301 Kč

Odesíláme do 5 až 7 dní
Poštovné jen 49
nejnižší v ČR

Nakladatel: HERBA, spol. s.r.o.
Kód:
ISBN: 978-80-89171-99-6
Rok vydání: 2012
Jazyk: Slovenština
Vazba: brožovaná
Počet stran: 176

Nákupem získáte tyto tři krásné dárky

Sběratelská záložka 1 - Alpy 1. K Objednávce od 1 kusů

Časopis Téma - vzorové číslo 2. K Objednávce od 3 kusů

DVD film - Táta 3. K Objednávce od 4 kusů

Zoznam tabuliek a grafov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Zoznam používaných skratiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 A. Sociálna gerontológia ako vedný odbor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 Sociálna medicína a sociálna gerontológia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 Postavenie sociálnej gerontológie ako interdisciplinárneho vedného odboru . . . . . . . . . . 10 2.1 Sociálna gerontológia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.2 Sociálna gerontológia a verejné zdravotníctvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.3 Sociálna geriatria a sociálna práca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 B. Starnutie populácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 C. Zdravotný stav staršej populácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3 Determinanty zdravia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4 Starnutie organizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5 Zvláštnosti ochorení v starobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5.1 Geriatrický maladaptačný syndróm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 6 Zdravie seniorov v Európe a na Slovensku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 7 Koncepcia geriatrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 8 Súčasný stav zdravotnej starostlivosti o seniorov v SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 9 Dopady reformy zdravotníctva na seniorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 10 Prevencia v geriatrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 11 Sociálne služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 11.1 Opatrovateľská služba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 11.2 Niektoré problémy zdravotnej starostlivosti v Zariadeniach sociálnej starostlivosti . . . 55 11.3 Senior v dlhodobej inštitucionálnej starostlivosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 11.4 Riziká dlhodobého inštitucionálneho pobytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 12 Sociálna práca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 13 Starý človek na konci života . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 13.1 Paliatívna a hospicová starostlivosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 13.2 Eutanázia a dystanázia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 13.3 Suicidalita vo vyššom veku ako prejav adaptačného zlyhania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 D. Sociálne problémy seniorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 14 Senior na trhu práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 15 Bývanie starých ľudí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 16 Senior v rodine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 17 Senior v doprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 18 Senior v politike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 19 Senior v komunite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 19.1 Vulnerabilné skupiny: Rómovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 19.2 Vulnerabilné skupiny: bezdomovci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 20 Rovnosť v zdraví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 21 Práva starších pacientov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 22 Ageismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 23 Geriatrické sociálne syndrómy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 23.1 Násilie na starších ľuďoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 24 Dlhodobá starostlivosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 25 Rizikové skupiny seniorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 26 Fajčenie a alkohol u seniorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 27 Národný program aktívneho starnutia v EÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 4 Sociálna gerontológia 28 Dobrovoľnícka činnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 E. Zdravé starnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 29 Zdravé starnutie ako jeden z cieľov Programu SZO „Zdravie 21“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 30 Výchova k zdraviu vo vyššom veku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 31 Príprava na starnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 32 Možnosti edukácie vo vyššom veku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 33 Univerzity tretieho veku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 34 Kreativita vo vyššom veku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 35 Výživa v starobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 36 Telesná aktivita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 37 Komunikácia so seniorom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 38 Kvalita života v séniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 F. Perspektívy starostlivosti o seniorov v 21. storočí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Odměny pro recenzenty
0
Recenzí
vybrat si
Jméno
Vaše recenze
0
Jak se Vám kniha líbila?
Nejsou zde žádné recenze. Buďte první a napište svoji!
Proč jsme tak levní?
Tato knížka je o 11% levnější než jinde. Díky čemu držíme ceny tak nízko?
Vyladili jsme logistiku
Mákli jsme si. Naše sklady a distribuční cesty fungují efektivně.
Šetříme na reklamě
Místo drahé reklamy vám radši dáme lepší služby. A taky nižší ceny.
Na dopravě nerýžujeme
Velké e-shopy si zvyšují marži vyšší cenou dopravy. U nás máte dopravu za 39.
Díky tomu vám dáme knihu Sociálna gerontológia jen za 267 Kč.